Tarieven PPL & LAPL

Het volgende overzicht is een indicatie(!) voor de kosten van een PPL opleiding bij Vliegclub Twente uitgaande van een 2 jaren traject. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de bedragen kunnen afwijken.

Theorie
Theorieles € 995
Examens 7 x € 114: € 798
protractor, vliegcomputer, kaarten etc. € 100
RT opleiding + examen € 365
LPE opleiding + examen € 154
Theorie totaal € 2.412   

Algemeen
Medical klasse II (initieel) € 259
Landingsgeld in 2 jaren (inschatting) € 2.000
Praktijk examen PPL (ongeveer incl. reiskosten examinator) € 140
Algemeen totaal € 2.399     

Lidmaatschap
VCT Entreegeld € 250
Lidmaatschap 1e jaar (150 + 600) € 750
Lidmaatschap 2e jaar (150 + 600) € 750
Lidmaatschap totaal ‐ 2 jaren traject € 1.750    

Vliegen
Praktijk instructie / uur € 160,00
Als volgt opgebouwd:
-Gebruik C172 ‐ PH‐TWM €115
-Instructie tarief €45

DTO (Declared Training Organisation)
Contributie vliegschool & syllabus PPL (eenmalig): €750,-

Minimaal aantal uren instructie voordat men PPL examen mag doen is 45 uren. Totale kosten voor PPL brevet uitgaande van verschillend aantal benodigde lesuren volgens opgave:
Totale kosten in 2 jaar tot PPL bij 50 uur praktijk = € 15.311
Totale kosten in 2 jaar tot PPL bij 55 uur praktijk = € 16.111
Totale kosten in 2 jaar tot PPL bij 60 uur praktijk = € 16.911

Voor het LAPL brevet geldt minimaal 30 instructie uren. Omdat de eisen voor het LAPL brevet lichter zijn, kan met een minder aantal uren worden volstaan voordat men examen mag doen. Verder is de medische keuring voor LAPL ook lichter en daarmee goedkoper. Afhankelijk van het gekozen keuringsinstituut/arts is deze initiële keuring ongeveer 80 euro goedkoper. Voor de overige kosten geldt dat deze niet afwijken van het PPL traject.